Американско-английската академия приема ученици от цял свят

Американско-английската академия в София (International schools of Sofia) е доставчик на образователни услуги в Общността. Ежегодно в международното училище учат деца от предучилищно ниво, които трябва да са на над 3-годишна възраст и деца от I до XII клас. Системите, сред които децата и техните родители могат да избират, са няколко – детска градина, международна и билингвална система.

На записалите се в Академията чуждестранни ученици след завършване се издава диплома по американски образец, която е легитимна и важи във всяка точка на света.
Учителският колектив не възприема другите реномирани частни учебни заведения като конкурнти, а полага усилия да гарантира на своите възпитаници всичките си ресурси за постигане на най-добрия интерес на децата. Наред с това, преподавателите се опитават да осигурят на своите ученици отлично обучително преживяване, по време на учебните занимания. С това служителите на АЕА целят да осъществят подготовката на учащите за следваща образователна степен в гостоприемна и предразполагаща ги атмосфера. Според ръководството, междунородното училище е един чудесен избор за предпрофесионално обучение за всеки ученик, който иска да бъде подготвен по най-добрия начин за кандидат-студентски прием в най-престижните висши училища в света и по-конкретно американските и английските.
Екипът на Академията е готов по всяко време за взаимен обмен на информация с колеги от другите анлгийски учебни заведения, за да дискутират методиките си, да обсъждат методите си, както и да осъществяват обратна връзка, относно своя опит, за да предлагат на своите възпитаници, колкото може по-качетвени обучителни услуги.
АЕА създава предпоставки за оптимална мотивация за учене и постигане на максимално високи академични резултати в последващата степен на обучение в най-елитните университети в света и блестящо кариерно развитие на всичките си възпитаници.
Модерната, представителна сграда, в която се помещава Академията през 2014 година печели първото място в конкурс за сгради в сферата на образованието. Тя приема заявките за прием на своите випускници през цялата годна. Сградата се намира в екологичната зона село Лозен, намираща се в непосредствена близост до София, която е с добре равита инфраструктура. Потребителите на образователната услуга в общността могат да кандидатстват, като използват „Околовръстен път“ или бул. „Цариградско шосе“.

Получавай всички публикации на имейла си

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *