За отговорността на домоуправителя


Домоуправителят е човека, който ще прилага закона за етажната собственост и ще следи за спазване правилника за вътрешния ред. Отговорността му е голяма, защото от неговите действия зависят отношенията във входа, както и състоянието на общите части.

Задълженията на домоуправителя на входа включват водене на домовата книга, събиране на такси от съкооператорите и разплащане на общи сметки за ток, вода, асансьор, чистач. Всички приходни и разходни документи се съхраняват от него и се отчитат пред общото събрание. Негово задължение е да свиква общо събрание на собствениците, за да се решават важни въпроси. Преди всичко това се отнася за редовно плащане на задължителните месечни такси. Освен това винаги има нещо, което се нуждае от ремонт.

Този проблем е много сериозен в старите кооперации. Там проблемите са много и разрешаването им е много трудно. Трудностите идват преди всичко от несъгласието на някои от собствениците да плащат за общите ремонти. Например, ремонта на покрива на една 50 – 60 годишна сграда е проблем, защото никой не иска да плаща, а потърпевши са собствениците на апартаменти на последния етаж.

Да се справи домоуправителя с всички тези задачи е трудно, защото няма подкрепата на съкооператорите си. Това често е причина да не може да се избере такъв. Много често се предлага съкооператор само за да се попълни протокола. Това не е от полза за никого. Във входа трябва да е светло и чисто. Асансьорът да се поддържа в добро състояние и да не се нарушава вътрешния ред във входа. За да се постигне това трябва много отговорен домоуправител.

Нуждата от сериозен и отговорен управител на общата етажна собственост изкара на пазара нова дейност – професионално управление на етажната собственост. Фирмите от този бранш предлагат специалисти, които да работят за вашето спокойствие и комфорт. За да се ползва услугата професионален домоуправител трябва решение на общото събрание. При съгласие се сключва договор с избрана фирма и си осигурявате разбирателство и сигурност във входа.

Работата с платения управител е лесна – той работи за вас, решава вашите проблеми и се отнася сериозно към всяко свое задължение. Справя се отлично с всички проблеми, защото познава закона за общата собственост и умее да го прилага.

Получавай всички публикации на имейла си

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *