Изборът на домоуправител е наложителен


Домоуправителят се избира на общо събрание на всички собственици на жилища в кооперацията. Тази изборна длъжност има много задължения. Веднъж в годината той свиква общо събрание, отчита всички приходи и разходи, води домовата книга, изготвя правилник за вътрешния ред в кооперацията или входа и следи за неговото изпълнение. Реално домоуправителят има много повече задължения. За да се изпълняват тези задължения е необходимо свободно време. По тази причина няма желаещи да работят за общото благо.

Този избран човек трябва да се грижи за общата собственост и да осигури нейното правилно функциониране. Необходимо е да следи за състоянието на покрива, щранговете, да осигури чистач за стълбище и мазе, да се поддържа асансьора в добро състояние за да се ползва от съкооператорите.

Плащането на общите сметки за ток и вода се прави също от него. Всичко това в определени моменти е много трудно, защото не всички собственици дават пари за общите разходи. Освен това все ще се намери някой, който да нарушава реда. Това е свързано с разправии между съседите и той, без да взема страна, трябва да се справи с проблема и да настане тишина.

Домоуправителят следи за спазване на часовете за почивка, както и за необходимия ред в кооперацията. Той трябва да поддържа тясна връзка с фирмата за поддръжка на асансьора за да може да следи периодичните проверки. При проблем в работата той веднага сигнализира, за да се реши навреме.

Общото събрание решава какъв ремонт да се направи и управителя събира подходящите оферти. За започване на работа трябва да има решение на общото събрание и избрана фирма. Това се налага, защото услугата се заплаща от всички собственици. Сега особено отговорно е да се направи смяна на щрангове във входа. И тук се връщаме на начално стъпало – проблем с плащането. Малко е трудно на хората в кооперацията да разберат важността на тази процедура и се съгласяват, когато вече се е наложило да почистват след наводнен апартамент. В кооперацията живеят много хора с различни характери, което прави общуването трудно. Това е още една причина за липса на кандидати за домоуправител.

Получавай всички публикации на имейла си

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *