Нека да поговорим за кръщенето


Това тайнство е християнски обред за приемане на покръстената личност в света на християнството. Състои се почти неизменно с използването на вода, която е символ на пречистването. Обичайно кръщенето се извършва чрез потапяне изцяло (цялото тяло е под вода) или частично (заставане на колене във водата, докато тя се излива върху тялото) на кандидата в купела с вода.

Възникват и други форми на този ритуал като изливане на вода три пъти на челото на човека, който се покръства. Този метод е по-известен с името си страдание. Църквата смята кръщенето за свято тайнство, което е пряко свързано със спасение от света на изкушенията и тръгване по пътя на Христос.

Причината за извършването на този обред ще можете да разберете, като внимателно обмислите казаното в Библията. Дори самият Иисус беше кръстен. Той не е грешник, но се смири в подчинение, за да се идентифицира с нас, смъртните, давайки не пример за следване. Водното кръщене е обед за вяра и подчинение на Христовите заповеди. С този ритуал давате обещание на Бог да сте му верни и да се стремите към него.

Той знае, че ще имате изкушения по пътя, но ако търсите избавление от тях чрез молитвите си, Всевишния ще ви помага и бди над вас. Чрез покръстването си вие декларирате, че сте последователи на Иисус и заявявате вашата ангажираност към вярата си в Него. Потопяването във водата е символ на погребение на стария живот, а излизането от нея – възкресение и започване на нов живот, посветен във вярата.

Кръщенето е като сватбения пръстен – символизира задачата, която сте поели в сърцето си, а именно да сте смирени и да следвате Христос. Покръстването потвърждава позицията ви в “Иисус”. Вие бивате приет във вярата след този ритуал, а дали ще запазите святостта на обреда, тръгвайки по пътя на Бог, е ваш личен избор.

Ако сте решили през целия си живот да следвате и да се подчинявате на Иисус, слушайки неговото слово, сте готови да бъдете въведени в едно от седемте тайнства – кръщенето. Готови сте да се отречете от пороците си и греховете си, загърбвайки пътя на лукавия и тръгвайки по стъпките на Христос.

Получавай всички публикации на имейла си

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *