Какъв осигурителен доход мога да очаквам за моята професия?

„Осигурителен доход” или на разговорен език „заплата” е основното възнаграждение, което един работник получава въз основа множество фактори. За да се определи по-точно самата сума и колко би трябвало да взимате, е важно да се определят поне основните параметри, които оформят тази цифра.

Какво би трябвало да очаквате от вашият работодател

МОД в България - ниваВ последните години, минималната заплата в България се увеличава, като през 2019-та година тя достигна 610лв за най-ниско квалифицираните кадри в частния сектор. Важно е да се отбележи, че ценообразуването между частния и държавният сектор се образува по различен начин, като при държавните служите има разграничение при стаж на позиция.

В законодателството на Република България са заложени няколко клаузи, които позволяват на частният сектор да определя заплатите на своите работници и специалисти спрямо икономическото развитие. От значение за осигурителният доход е това каква дейност извършвате, квалификационната степен, специализации и общо образование.

Като най-ниска точка, най-ниско квалифицираните работници получават малко над работната заплата, като това са общи работници, земеделци, работници в производствени цехове и прочее. За разлика, в другата част на спектъра, най-високото възнаграждение е над 3000лв на месец, като отново, това зависи от сектора, специализацията на позицията и самото договаряне между работодател и работник.

IT сектор в София

Една от най-бързо развиващите се части от икономиката е IT сектора, като най-голям растеж на заплатите за 2019-2020та година се забелязва за работници живущи и практикуващи в София. Минималната заплата за първо ниво програмист или разработчик започва от 1200лв бруто, като то изцяло зависи от опита на работника.

Повече информация за самото ценообразуване и това какво би трябвало да получавате въз основа вашия опит, можете да потърсите счетоводител от Contract.bg.

Производство и добив на скъпоценни метали и въглища

Макар и да е значително по-физически натоварваща, работата под земята, в каменоломни, мини и рудници е значително по-ниско възнаградена, като най-ниската заплата започва от 760лв. Това е сумата за ниско квалифицирани работници, като най-горният таван за минен работник е до 1500лв.

Поради опасността за здравето, обаче, работници в този отрасъл получават и едни от най-високите пенсии за страната, както и ранно пенсиониране, често започващо от 55 годишна възраст. На равно с тях за категория са и овчарите или скотовъдните, които също получават една от най-високите пенсии, но за сметка на това ниско възнаграждения, малко над 610лв месечно.

Сезонни работници в земеделски отрасъл

За тези, които се заемат със земеделска дейност, възнаграждението зависи от часовата норма заложена от работодателя, като месечното възнаграждение не бива да е под минималната заплата в страната до този момент. За тази цел има специални договори, които се подписват между работодател и работник, които са специфични за сезонна работа, в тях се упоменава точното разпределение на възнаграждението.

Повече уточнение за работното възнаграждение на един работник както и нивото на осигурителен доход можете а намерите след консултация с Contract.bg.

Получавай всички публикации на имейла си

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *