Как каломаслоуловителите ни помагат да пазим околната среда

Опазване на околната среда с каломаслоуловител

Дейността на хората често пъти вреди на природата повече, отколкото се замисляме. Темата за екологията нашумява в последно време и причината се крие именно в повишеното ниво на замърсяване на околната среда. За да се справим с този глобален проблем, се нуждаем от съоръжения, предназначени за целта. Такива са каломаслоуловителите, например.
Петролът и мазнините са сред субстанциите, които могат да се окачествят като силни замърсители. Макар и добивът на петрол да оказва благоприятно въздействие върху развитието на икономиката, той е и основен източник на замърсявания, когато попадне във водата. Това може да се случи, дори и при повишено внимание. Бизнесът осъзнава отговорността, която има и затова все по-усилено търси ефективно решение. Без съмнение, такова е каломаслоуловителят.

Той пречиства водните басейни без да пречи на човешката дейност. Механизмът му на работа е изключително прост. Отпадъчната вода се влива в първата секция, където се намира утаителя на каломаслоуловителя. Там твърдите частици като глина, пясък и камъчета се утаяват на дъното, а във втората секция леките и лесно отделими петролни продукти остават на повърхността.
Тези големи сепаратори могат да се направят от различни материали, като най-разпространени са бетон, полиетилен, стомана и т.н. Според специалистите всички имат плюсове и минуси, но са подходящи при различни ситуации.

За да опазват чисти водите в природата обаче, са подходящи всички видове каломаслоуловители. Нужно е да знаем, че има два класа от тях. Първия случай е подходящ за реки, езера и др. Вторият вариант е опция, когато става дума за канализационна система. Трябва да се вземе под внимание площта, на която ще се разположи сепаратора. С негова помощ мазнините и петролът ще се бъдат успешно отстранени от водата.

Грижата за околната среда е важна. Затова и с напредването на технологиите се появяват нови начини за нейното опазване. Модерните съоръжения стават все по-достъпни като цени. Разбира се, този разход е по-скоро инвестиция, която в дългосрочен план ще ни се изплати. Каломаслоуловител е едно от необходимите устройства, които ще гарантират усточива околна среда, здраве за обитателите на Земята и бъдеще за децата ни. Не бива да подценяваме опазването на природата ни.

Източник: http://ecoteam-bg.com/bg/product/kalomaslouloviteli

Получавай всички публикации на имейла си

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *